Tisza István és kora történelmi vetélkedő


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdeti a „Tisza István és kora” országos középiskolai magyar nyelvű történelmi vetélkedőt (továbbiakban: vetélkedő) magyarországi és Kárpát-medencei székhelyű gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák 9–12. évfolyamos tanulói részére.
A vetélkedő célja

A vetélkedő célja Tisza Istvánnak Magyarország és Európa történelmében betöltött szerepével kapcsolatos ismeretek bővítése és elterjesztése, a tanulók önálló tanulási képességének fejlesztése.
A részvétel és nevezés feltételei

A vetélkedőn a magyarországi és a Kárpát-medencei (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák, vagy ezeknek megfelelő iskolatípusok 9–12. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását a tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet.
A jelentkezés módja

A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektronikusan történik, amelynek menete:

magyarországi versenyzők esetében ezen a weboldalon keresztül


határon túli versenyzők esetében az e-mailben kiküldött jelentkezési lap aláírt elektronikus (szkennelt) megküldésével az tiszaistvanvetelkedo@oh.gov.hu címre. A határon túli versenyzők esetében a jelentkezés elfogadásáról öt munkanapon belül visszajelzést küldünk elektronikusan. Jelentkezési lap letöltése


A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes. Jelentkezni 2018. október 15. és 2018. november 15. között lehet.

A tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője köteles az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot és az adatkezelési tájékoztatót egy eredeti példányban megküldeni az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). Kérjük, hogy a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a vetélkedő nevét: „Tisza István és kora” vetélkedő).

Segítség a jelentkezéshez
Tiszta István Középiskolai Vetélkedő

Jelentkezés menete:
Adott intézmény vezetője, mint intézményi mesterjelszó tulajdonos tud a felülethez hozzáférést biztosítani azon kollégának (versenyfelelős), aki a versennyel kapcsolatos feladatokat (nevezők regisztrálása, kapcsolattartás) elvégzi. Ehhez be kell lépnie a mesterjelszókezelőbe, és ott a megbízott kollégának hozzáférést kell adnia a verseny projektjéhez.

A projektek:
* Tisza István Vetélkedő
Ezután a versenyfelelőskolléga be tud lépni a játék felületére, és el tudja végezni a játékokkal kapcsolatos jelentkezési feladatokat.

Első forduló
Időpont:
2018. november 29. (csütörtök) 15.00–16.00 óra (a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint).
Helyszín:
minden jelentkező tanuló saját iskolája.

Az első fordulóra a jelen versenykiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő tanulók jelentkezhetnek. A vetélkedő online első fordulójára a „kvíz” jellegű feladatsort a vetélkedő szakmai bizottsága állítja össze. A feladatokat a regisztráltak egy úgynevezett időzáras feladatlapon a http://tiszaistvan.kozepiskolaiverseny.hu weboldalon oldhatják majd meg a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a vetélkedő szakmai bizottságának szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a jelen versenykiírásban megadott szakirodalomból készülhetnek. A második fordulóba jutott tanulók számáról a vetélkedő szakmai bizottsága dönt. Minden tanuló értesítést kap az első fordulóban elért eredményéről az Oktatási Hivataltól, a továbbjutott tanulók pedig a vetélkedő további menetéről (esszé tartalmi és formai követelményei, az esszé értékelési szempontjai) is.
Kötelező szakirodalom az első fordulóra történő felkészüléshez:
Középiskolai tankönyvek:
 1. Történelem 11. Kísérleti tankönyvek. 1. Kiadás. OFI. Budapest, 2015. 55-101.; 106-108.
  1. az itt megadott anyagrészeknek megfeleltethető, újabb kiadású kötetekben szereplő fejezetek is használhatók
  2. Link
 2. Száray Miklós: Történelem 11. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára. OFI. Budapest, 2015. 69-123; 147-153.
 3. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felkészülésükhöz használhatják “Száray Miklós: Történelem 11. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára. EKE-OFI. Eger, 2018.” c. tankönyvet is, de a számonkérés alapja esetükben is a négyosztályos kötet lesz (melynek leckéit kivétel nélkül tartalmazza a hatosztályos kötet).
Nyomtatott szakirodalom:
 1. Magyarország története a 19. században. Szerk.: Gergely András. Osiris Kiadó. Budapest, 2003. 490-540. (Pölöskei Ferenc: A dualizmus válságperiódusa (1890-1918)).
 2. Vermes Gábor: Tisza István, 1861-1918. A következő helyeken jelent meg:
  1. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 2. kiadás. Szerk. Rácz Árpád. Rubicon. Budapest, 2000. 264-268.
  2. In: Rubicon 10. évf. (1999) 8. sz. 4-8.
  3. In: Rubicon 26. évf. (2015) 11. sz. 6-13.
  4. az ősz folyamán elérhető lesz az 1999-es cikk a Rubicon Történelmi Magazin megújuló honlapján is.
Második forduló
Időpont:
2019. február 4. (hétfő) 24 óra.
Helyszín:
minden jelentkező tanuló saját iskolája

Az esszé választható témái:
 1. Tisza István és az I. világháború (Miért ellenezte Tisza kezdetben a Szerbiának szóló hadüzenet elküldését, és miért adta mégis hozzájárulását?)
 2. Tisza István és az obstrukció (Miért akarta Tisza mindenképpen megszüntetni az obstrukciót? Hogy működött az obstrukció? Milyen eszközöket használt fel Tisza az obstrukció letörésére? Mennyiben járt sikerrel?)
 3. Tisza István és az általános választójog (Miért ellenezte Tisza az általános választójog bevezetését? Milyen választójog-bővítési tervek születtek a korszakban? Mennyire volt tág a választójog a korabeli európai országokkal összevetve? Milyen szerepet játszott a választójog Tisza lemondásában?).
 4. Tisza István és a nemzetiségi kérdés (Mi volt az álláspontja a Magyarországon élő nemzetiségek politikai és kulturális törekvéseivel kapcsolatban? Mi volt a nemzetiségek igénye ekkor?)
Kiértékelés:

Az elkészített esszéket az alábbi online felületre szükséges feltölteni: http://tiszaistvan.kozepiskolaiverseny.hu legkésőbb a fent megadott időpontig. Az esszé feltöltése 2019. január 15. 10:00-tól lehetséges. Felhívjuk a vetélkedőn résztvevők szíves figyelmét, hogy egy esszé egy alkalommal tölthető fel a felületre, ezért kérjük, fokozottan figyeljenek, hogy kizárólag a felhívásban megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, végleges ellenőrzött esszé kerüljön feltöltésre a felületre!

A második fordulóba továbbjutott versenyzők által készített legfeljebb 37 500 karakter hosszúságú esszét a vetélkedő szakmai bizottsága értékeli. Az Oktatási Hivatal 2019. március 8-ig közvetlenül értesít minden versenyzőt az elért pontszámáról és arról, hogy a tanuló továbbjutott-e az országos döntőbe. Amennyiben a második forduló eredményei alapján holtverseny alakulna ki a tanulók között, a továbbjutás a vetélkedő szakmai bizottságának döntése értelmében az első és a második fordulókban elért összesített eredmények alapján dől el.

A döntőbe jutott tanulók számáról a vetélkedő szakmai bizottsága dönt.

A döntőbe jutott tanulók a várható feladatokról szóló tájékoztatót 2019. március 8-ig kapják meg az Oktatási Hivataltól.

SZAKIRODALMI AJÁNLÁS A MÁSODIK FORDULÓBAN ELŐKÉSZÍTENDŐ ESSZÉKHEZ ÉS A DÖNTŐRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ:

Az első fordulóra előírtakon túl:

Források

 1. Tisza István: Válogatott politikai írások és beszédek. Összeállította: Tőkéczki László. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Nyomtatott szakirodalom

 1. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora I–II. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1934.
  1. A dualizmus kora I.
  2. A dualizmus kora II.
 2. Horánszky Lajos: Tisza István és kora I–II. Tellér Kiadó, Budapest, 1994.
 3. Pölöskei Ferenc: Tisza István és kora. Éghajlat Könyvkiadó. Budapest, 2014.
 4. Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011.
  1. Tisza István és emlékezete
 5. Tisza István, két korszak határán. Szerk.: Ifj. Bertényi Iván. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2016.
 6. Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. Kairosz Kiadó, Budapest, 2000.
 7. Vermes Gábor: Tisza István. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

Internetes anyagok

 1. Választójogi viták 1905 után Tisza István és Jászi Oszkár között
 2. A gyülölt Tisza István
 3. Mi lett volna ha Tisza István
 4. Lehet-e egy reánk kényszerített háborút el nem fogadni Tisza Istvan és az első világháború
 5. Arcképcsarnok
 6. Tisza Kálmán és Tisza István élete
 7. Tisza István és a dualizmus
 8. Tisza István – a háború jelképe
 9. Tiszát igazolta a húszadik század
 10. Tisza Ady és a vérvörös csütörtök
 11. 100 éve mondott le Tisza István a miniszterelnöki posztról
 12. Tisza István a magyar református közéletben
 13. Gróf Tisza István megítélésének változásai
Harmadik forduló – döntő
Időpont:
2019. április 6. (szombat) 10.30–15.00 óra
Helyszín:
Budapest

Az országos döntő feladatait a vetélkedő szakmai bizottsága állítja össze. A döntőn résztvevő diákok a helyszínen szóbeli és interaktív feladatokkal találkoznak majd.

A döntőbe jutott magyarországi diákok és kísérőik ellátási és utazási költsége a résztvevőket terheli.

A vetélkedő díjazása

A döntő során 1-6. helyezést elért tanulók vásárlási utalványt kapnak az alábbiak szerint:
 1. 1. helyezett: 35.000 Ft értékben.
 2. 2. helyezett: 30.000 Ft értékben.
 3. 3. helyezett: 25.000 Ft értékben.
 4. 4. helyezett: 20.000 Ft értékben.
 5. 5. helyezett: 15.000 Ft értékben.
 6. 6. helyezett: 10.000 Ft értékben.

A második fordulóba jutott diákok felkészítő tanárai Emléklapot kapnak, csakúgy, mint a három legtöbb versenyzőt indító tanár. Emléklapot postai úton juttatunk el a részükre. A verseny döntőjében a legkiválóbb eredménnyel végző versenyzők felkészítő tanárai Emléklapot kapnak, és mellette 10 ezer Ft értékű vásárlási utalványban is részesülnek.

További információ az tiszaistvanvetelkedo@oh.gov.hu címen kérhető.